دریافت کارت غرفه داری  از نمایشگاه بین المللی تبریز

برای دریافت کارت غرفه داری بعد از ثبت نام در این صفحه و دریافت کد رهگیری ، جهت دریافت کارت آماده و مهر شده به روابط عمومی مراجعه فرمایید .

فرم ثبت نام دریافت کارت غرفه داری از نمایشگاه بین المللی تبریز

مشخصات فردی :
ایمیل :(Required)
Accepted file types: pdf, jpg, Max. file size: 1 MB.