جهت بزرگنمایی تصاویر کلیک فرمایید

سالن استاد شهریار :

متراژ : ۳۱۲۰ متر مربع  = ۱۰۴ متر در ۳۰ متر

همراه با دو فیلتر به متراژ ۱۹۲ متر مربع = ۲۴ متر  در ۸ متر

ارتفاع سقف : ۹ متر

سیستم غرفه بندی : سیما جدید

کف : سرامیک

سقف : به صورت سازه فضائی

دو درب جهت تخلیه و بارگیری و یک درب ورودی و خروجی

جهت بزرگنمایی تصاویر کلیک فرمایید

سالن پروین اعتصامی :

متراژ : ۶۴۸۰ متر مربع  = ۹۰ متر در۷۲ متر

ارتفاع سقف : ۶ متر

کف : سرامیک

سیستم غرفه بندی : سیما جدید


کافی شاپ


پاویون جهت ملاقات و مذاکره مقامات

سه درب جهت تخلیه و بارگیری و یک درب ورودی و خروجی و فیلتر به سالن آذربایجان

 

جهت بزرگنمایی تصاویر کلیک فرمایید

سالن امیرکبیر :

متراژ : ۹۱۴۴ متر مربع  = ۱۲۷ متر در ۷۲ متر

ارتفاع سقف : ۵ متر در کناره ها و ۱۵ متر  در وسط به صورت قوسی و سازه فضایی

کف : موزائیک گرانیتی

سیستم غرفه بندی : سیما جدید

کافی شاپ : در تراز دوم مشرف به تراز اول سالن

سالن در دو تراز است که تراز دوم مشرف به تراز اول می باشد ارتباط دو تراز با پله ، نورگیری سقف در کناره ها ، دو پاویون مستقل جهت ملاقات و مذاکره مقامات ، ۶ درب تخلیه و بارگیری و ۷ درب ورودی و خروجی ( یک درب در زمان نمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد )

 

سالن ستارخان :

متراژ : ۵۰۰ متر مربع  به صورت دایره

کف : سرامیک

سیستم غرفه بندی : سیما جدید

یک درب جهت تخلیه و بارگیری و یک درب ورودی و خروجی و فیلتر به سالن آذربایجان

 

جهت بزرگنمایی تصاویر کلیک فرمایید

سالن سهند :

متراژ : ۱۳۶۰ متر مربع  = ۲۰ متر در ۶۸ متر

ارتفاع سقف :۴ متر در کناره ها و ۱۰ متر  در وسط به صورت قوسی

کف : سرامیک

سیستم غرفه بندی : سیما جدید

دو درب جهت تخلیه و بارگیری و یک درب ورودی و خروجی

 

جهت بزرگنمایی تصاویر کلیک فرمایید

سالن آذربایجان :

متراژ : ۱۰۸۰ متر مربع  = ۶۰ متر در ۱۸ متر

ارتفاع سقف : ۶ متر

کف : سرامیک

سیستم غرفه بندی : سیما جدید

یک درب جهت تخلیه و بارگیری و یک درب ورودی و خروجی و فیلتر به سالن پروین اعتصامی و سالن ستارخان