مراحل ثبت نام شرکت ها در نمایشگاه بین المللی تبریز :

برای ثبت نام شرکتها در نمایشگاه بین المللی تبریز ، لازم است فرم مربوطه را از نمایشگاه تهیه کرده و بعد از ثبت نام و واریز وجه ، عکس فیش مربوطه را به همراه عکس فرم ثبت نام در این صفحه از سایت آپلود نمایید و جهت تایید با ما در تماس باشید .

فرم ثبت نام شرکت ها در نمایشگاه بین المللی تبریز

مشخصات مدیرعامل :
ایمیل شرکت :(Required)
Accepted file types: pdf, jpg, Max. file size: 1 MB.
Accepted file types: pdf, jpg, Max. file size: 1 MB.