نمایشگاه های در حال اجرا

۱۶تیر(تیر ۱۶)۵:۰۰ ق.ظ۰۲مرداد(مرداد ۲)۵:۰۰ ق.ظنمایشگاهی در این تاریخ در حال برگزاری نمی باشد.

نمایشگاه های آتی

۰۲مردادهمه روز ها۰۵سي ودومین نمايشگاه بین المللي تخصصي لوازم خانگي ايران – تبريز

۰۲مردادهمه روز ها۰۵بیست و هفتمین نمايشگاه بین المللي تخصصي حرارتي، برودتي و سیستمهای تهويه ايران – تبريز

ویدیو نمایشگاه

سالن های نمایشگاه تبریز