• نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه های پیش رو
___________________

۰۸خردادهمه روز ها۱۱بیست و نهمين نمايشگاه بين المللي تخصصی صنعت ساختمان

۲۱خردادهمه روز ها۲۵هیجدهمین نمایشگاه بین ­المللی تخصصی گل و گياه ایران - تبریزهیجدهمین نمایشگاه بین ­المللی تخصصی گل و گياه ایران - تبریز

۲۱خرداد(خرداد ۲۱)۱:۲۴ ب.ظ۲۵(خرداد ۲۵)۱:۲۴ ب.ظبیستمین نمايشگاه تخصصي فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای و باغباني ايران - تبريز

۲۲خرداد(خرداد ۲۲)۱:۲۶ ب.ظ۲۵(خرداد ۲۵)۱:۲۶ ب.ظاولین نمايشگاه بین المللي تخصصي تجهیزات، دستگاهها و اکسسوری آرد، نان و قنادی ايران - تبريز

۲۲خرداد(خرداد ۲۲)۱:۲۸ ب.ظ۲۵(خرداد ۲۵)۱:۲۸ ب.ظاولین نمايشگاه بین المللي تخصصي تجهیزات، دستگاهها و اکسسوری آشپزخانه صنعتي، رستوران و کترينگ ايران - تبريز

۳۰خرداد(خرداد ۳۰)۱:۲۹ ب.ظ۰۲تیر(تیر ۲)۱:۲۹ ب.ظدومین نمايشگاه اقوام و عشاير ايراني ايران تبريز

۳۰خرداد(خرداد ۳۰)۱:۳۰ ب.ظ۰۲تیر(تیر ۲)۱:۳۰ ب.ظبیست و دومین نمايشگاه بین المللي تخصصي صنعت دام و طیور، آبزيان و صنايع وابسته ايران تبريز

۳۰خرداد(خرداد ۳۰)۱:۳۱ ب.ظ۰۲تیر(تیر ۲)۱:۳۱ ب.ظبیست و پنجمین نمايشگاه بین المللي تخصصي ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری ايران - تبريز