۰۸خردادهمه روز ها۱۱بیست و نهمين نمايشگاه بين المللي تخصصی صنعت ساختمان

۲۱خردادهمه روز ها۲۵هیجدهمین نمایشگاه بین ­المللی تخصصی گل و گياه ایران – تبریزهیجدهمین نمایشگاه بین ­المللی تخصصی گل و گياه ایران – تبریز

۲۱خرداد(خرداد ۲۱)۱:۲۴ ب.ظ۲۵(خرداد ۲۵)۱:۲۴ ب.ظبیستمین نمايشگاه تخصصي فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای و باغباني ايران – تبريز

۲۲خرداد(خرداد ۲۲)۱:۲۶ ب.ظ۲۵(خرداد ۲۵)۱:۲۶ ب.ظاولین نمايشگاه بین المللي تخصصي تجهیزات، دستگاهها و اکسسوری آرد، نان و قنادی ايران – تبريز

۲۲خرداد(خرداد ۲۲)۱:۲۸ ب.ظ۲۵(خرداد ۲۵)۱:۲۸ ب.ظاولین نمايشگاه بین المللي تخصصي تجهیزات، دستگاهها و اکسسوری آشپزخانه صنعتي، رستوران و کترينگ ايران – تبريز

۳۰خرداد(خرداد ۳۰)۱:۲۹ ب.ظ۰۲تیر(تیر ۲)۱:۲۹ ب.ظدومین نمايشگاه اقوام و عشاير ايراني ايران تبريز

۳۰خرداد(خرداد ۳۰)۱:۳۰ ب.ظ۰۲تیر(تیر ۲)۱:۳۰ ب.ظبیست و دومین نمايشگاه بین المللي تخصصي صنعت دام و طیور، آبزيان و صنايع وابسته ايران تبريز

۳۰خرداد(خرداد ۳۰)۱:۳۱ ب.ظ۰۲تیر(تیر ۲)۱:۳۱ ب.ظبیست و پنجمین نمايشگاه بین المللي تخصصي ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری ايران – تبريز

۳۰خرداد(خرداد ۳۰)۱:۳۲ ب.ظ۰۲تیر(تیر ۲)۱:۳۲ ب.ظنمايشگاه ظرفیت های تولیدی و اقتصادی روستايي و عشايری ايران – تبريز

۱۲تیر(تیر ۱۲)۱:۳۸ ب.ظ۱۵(تیر ۱۵)۱:۳۸ ب.ظبیست و يكمین نمايشگاه بین المللي تخصصي صنايع فولاد، معادن، فلزی، ريخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته ايران – تبريز

۰۲مرداد(مرداد ۲)۱:۳۹ ب.ظ۰۵(مرداد ۵)۱:۳۹ ب.ظسي ودومین نمايشگاه بین المللي تخصصي لوازم خانگي ايران – تبريز

۰۲مرداد(مرداد ۲)۱:۵۴ ب.ظ۰۵(مرداد ۵)۱:۵۴ ب.ظبیست و هفتمین نمايشگاه بین المللي تخصصي حرارتي، برودتي و سیستم های تهويه ايران – تبريز